Hotline: 0912136446

Điều kiện để Doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử VNPT

8/28/2018 10:57:07 AM

Năm 2018 bắt buộc các doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Xin cho hỏi, điều kiện gì để DN được hành hóa đơn điện tử VNPT

Năm 2018 bắt buộc các doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Xin cho hỏi, điều kiện gì để doanh nghiệp được hành hóa đơn điện tử VNPT

Trả lời:

–    Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng;

–    Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật;

–    Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

–    Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

(Tham khảo thêm Mục 2, Điều 4. Nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử của thông tư 32)

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử.

Hotline: 0912136446