Hotline: 0912136446

Hướng dẫn đăng ký phát hành hóa đơn điện tử VNPT lên cơ quan thuế

8/24/2018 2:10:25 PM

Hóa đơn điện tử VNPT giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo mật an toàn, chính xác. Sau đây là hướng dẫn chi tiết đăng ký phát hành hóa đơn điện tử VNPT lên cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử VNPT giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo mật an toàn, chính xác. Sau đây là hướng dẫn chi tiết đăng ký phát hành hóa đơn điện tử VNPT lên cơ quan thuế

BƯỚC 1: RA QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

+ Download  Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử (Phụ lục 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày14/3/2011 của Bộ Tài chính).

+ Điền thông tin,  Ký Đóng dấu => Scan dán lên file Word.

BƯỚC 2: RA THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

+ Download  Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Phụ lục 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày14/3/2011 của Bộ Tài chính).

+ Điền thông tin, lưu dưới định dạng XML.

BƯỚC 3: RA MẪU HÓA ĐƠN ĐĂNG KÝ

+ Liên hệ nhà cung cấp Hóa đơn điện tử để thiết kế mẫu Hóa đơn điện tử.

+ Scan mẫu Hóa đơn điện tử với Số 0000000 => Dán lên file Word

BƯỚC 4: NỘP LÊN CƠ QUAN THUẾ

1.  Vào link http://nhantokhai.gdt.gov.vn   (Lưu ý: Đăng nhập bằng trình duyệt Internet Explorer)

hoa-don-dien-tu-vnpt

2. Đăng nhập vào hệ thống

hoa-don-dien-tu-vnpt

3. Nộp THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HDDT

Vào mục NỘP TỜ KHAI => Chọn tệp tờ khai

hoa-don-dien-tu-vnpt

+ Chọn file THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN (XML)

hoa-don-dien-tu-vnpt

+  Ký điện tử => Nhập số Pin của Chứng thư số => Chấp nhận

hoa-don-dien-tu-vnpt

+ Sau khi Nộp tờ khai thành công => Vào mục TRA CỨU

hoa-don-dien-tu-vnpt

+  Nhập ngày nộp (Chọn trước hoặc bằng ngày mình vừa nộp tờ khai thông báo phát hành HDDT)

hoa-don-dien-tu-vnpt

4.  Nộp  MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

+ Vào mục TRA CỨU => Vào phần gửi phụ lục để đính kèm Mẫu HĐĐT

hoa-don-dien-tu-vnpt

+  Chọn tệp phụ lục: file word MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

hoa-don-dien-tu-vnpt

hoa-don-dien-tu-vnpt

+ Ký điện tử  => Nộp tờ khai MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ thành công

hoa-don-dien-tu-vnpt

+ Vào mục TRA CỨU=> Nhập ngày nộp

hoa-don-dien-tu-vnpt

5. Nộp  QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tương tự  như nộp Mẫu HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ  Vào mục NỘP TỜ KHAI => Vào phần gửi phụ lục để đính kèm Quyết định áp dụng

 HĐĐT

hoa-don-dien-tu-vnpt

hoa-don-dien-tu-vnpt

Vào mục TRA CỨU đủ 3 tài liệu:

  1. Thông báo phát hành HDDT
  2. Quyết định áp dụng HDDT
  3. Mẫu HDDT

Sau 7 đến 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định áp dụng HĐĐT, doanh nghiệp có thể phát hành HĐĐT cho khách hàng.